El defensor del ciutadà, també conegut com a defensor del poble o ombudsman, és una figura encarregada de rebre i investigar les queixes dels ciutadans. El defensor del ciutadà actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, quan presenti una queixa i demostri tenir un interès legítim per l’objecte de la queixa.

Els serveis que ofereix el defensor del ciutadà poden variar segons el país o la regió, però en general inclouen:

  • Rebre i registrar les queixes dels ciutadans sobre la conducta de les autoritats públiques i els serveis públics.
  • Investigar les queixes i cercar solucions justes per als ciutadans.
  • Tracte indegut als ciutadans.
  • Informar el públic sobre els resultats de les investigacions i les accions preses.
  • Proporcionar orientació i assessorament als ciutadans sobre com presentar i fer seguiment de les seves queixes.
  • Retards indeguts en l’actuació administrativa.
  • Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.
  • Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar.

Com es presenten les queixes?

Les queixes s’han de formular per escrit, acompanyades amb documents que puguin servir per aclarir el cas. L’escrit ha de contenir el nom complet i l’adreça ,si pot ser, el telèfon de la persona que el formula, els fets i les circumstàncies que són objecte de la queixa. També han d’anar acompanyades amb els altres documents que puguin servir per aclarir el cas.

Les queixes adreçades al Defensor del Ciutadà envers l’administració municipal han d’haver estat prèviament plantejades a l’Ajuntament, al servei adequat.

On es presenten?

El primer dimarts de cada mes al local social d´Aiguaviva Parc situat al C/ Boix s/n esq. C/ Crisanten.

Personalment, per mail o per correu postal a la seu de l’Oficina del Defensor del Ciutadà, situada a l’edifici de Can Xiberta.,carrer Orient 18, 17411, Vidreres, Girona.

També es pot contactar per telèfon 972 85 13 28 o per correu electrònic a l’adreça defensordelciutada@vidreres.cat

Si la queixa es presenta per correu electrònic caldrà una ratificació posterior amb la signatura original.

A la vostra disposició.

Salvador Torres Blanco – Defensor del Ciutadà de Vidreres

Asociación de vecinos Aiguaviva Parc Asociación de vecinos Aiguaviva Parc

Por Asociación de vecinos Aiguaviva Parc

descripcion del perfil

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola! Necesitas ayuda? Hablemos por WhatsApp :)