Tràmits i gestions ajuntament de Vidreres

Consulta els teus tràmits

Supervisa l’activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió…

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d’administracions.

El meu espai

Cal un servei d’identificació digital reconegut:

idCAT Mòbilcertificat digital o Cl@ve

Instància genèrica

Queixes, suggeriments i propostes

Instància genèrica

Queixes, suggeriments i propostes

Sol·licitud d’accés a la informació pública

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Denúncia per distribució de publicitat directa

Retirada de vehicles de la via pública

Denúncia per excés de soroll

Denúncia per l’incompliment de la disciplina ambiental

Volant o certificat d’empadronament individual (actual o històric)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic

Llicència ambiental (Annex II)

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Alta al Padró Municipal d’Habitants

Comunicació prèvia d’obres

Comunicació prèvia d’instal·lació de tanques

Declaració responsable: coincidència entre el suport electrònic i el suport de paper

Denúncia per excés de soroll

Alta / baixa comptador d’aigua

Certificat urbanístic

Llicència d’obres majors

Comunicació prèvia d’obertura d’establiments

Llicència d’obra menor

Llicència bústia Aiguaviva Parc

Sol·licitud d’inscripció d’animal de companyia en el cens municipal d’animals domèstics

Llicència de parcel·lació i/o segregació

Llicència de canvi d’ús

Llicència de divisió horitzontal

Retorn compostador

Sol·licitud de compostador

Llicència de primera ocupació i utilització parcial d’edificis

Llicència per a la construcció de piscines

Sol·licitud per a utilitzar el coworking + reglament

Declaració responsable d’obertura d’establiments

Llicència d’enderroc

Llicència per a la tinença i conducció d’animal potencialment perillós

Comunicació prèvia per espectacle o activitat recreativa

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola! Necesitas ayuda? Hablemos por WhatsApp :)